torsdag den 18. oktober 2007

Kvinder og børn

Læs dette link!!Endnu engang må jeg konstatere, at børn og kvinder, mere eller mindre frit kan misbruges som man(d) lyster! Straffen, hvis man kan tale om en sådan, når man(d) kun får 8 mdr. for 9 års misbrug kan i mine øjne kun anses for at være symbolsk. Vi lever i så lille et samfund, at vi alle mere eller mindre ved hvem manden er, hvem hans familie er og næsten kan regne ud, hvilke børn, det er, som han har misbrugt (Der er tale om blodskam!) I disse tider, hvor der findes litteratur (se nedenstående indlæg) skrevet af mænd og kvinder, der på egen krop har oplevet at blive misbrugt som børn, ved vi alle, at det er en dyb traumatisk oplevelse, som resten af livet vil påvirke og matre den misbrugte. Mine tanker går også til børnenes forældre (om mandens kone), der højst sandsynligt sidder tilbage med fortvivlede, frustrede og selvbebrejdende tanker, og sikkert som, jeg har svært ved at forstå den milde straf, man idømmer en mand, der har ødelagt to børns barndom, tillid til voksne og andre mennesker. Han har ødelagt noget for børnenes forældre og sin ægtefælle, ja hele sin nærmeste familie, der bliver sjæleligt sønderrevet og som nu sidder med sorg og skam, selvbebrejdelser og frustrationer. Tænker Nuuk kredsret mon, at uanset, hvilken straf de idømmer manden er skaden alligevel sket og at enhver straf alligevel i samfundets øjne vil være for mild?? At det er for dyrt for samfundet, at have manden siddende i anstalt med kost og logi? Jeg mener at det er på høje tid, at Grønland tager strafferammen for sådanne forbrydelser op til fornyet revision både af hensyn til de forulempede, dennes/disses familier og for det omgivende samfunds skyld. At mandens navn er nævnt i artiklen, har jeg lidt ambivalente følelser for: Det er et lille samfund og at mandens navn (rygtedannelse eller ej) er nævnt og står i et landsdækkende medie, gør at han resten af livet vil blive husket for hvad han har gjort, ved ihvertfald to børn.. Er det godt eller skidt?? Har den dømte ingen rettigheder??Ingen skal dog være i tvivl om, at jeg personligt ville have manden idømt en meget, meget længere straf, behandling og kemisk kastration, samt forbud mod nogensinde være at alene med mindreårige børn. Jeg håber, at børnene og ikke kun disse to børn, men alle børn, der har været udsat for seksuelt misbrug, vil få tilbudt en eller anden form for behandling/terapi, så de ikke skal bære rundt på deres oplevelser uden nogen form for værktøjer til at håndtere og takle de tanker og minder, der givetvis vil opstå senere.